logosdomsopsponsstosrefs

Sunday 18th of November 2018
main

LOKACIJA :
mapa
kont
podj


MA-ECO CHEM d.o.o.

Cesta k Tamu 55 A
2000 Maribor - Slovenija

Tel : ++386 / (0)2 228 0851
Fax: ++386 / (0)2 228 0850
E-mail: info@ma-eco.siVarovanje podatkov, uporaba
piškotkov >


pika SPECIALNA MAZIVA - TRIBOLOGIJA :

S specialnimi mazivi oskrbujemo pravzaprav vsa področja industrije: težko kovinsko industrijo, metalurgijo, livarstvo, industrijo lahkih kovin, tekstilno industrijo, gumarsko industrijo in predelavo plastičnih mas, papirno industrijo in gradbeništvo. Čedalje uspešnejše pa sodelujemo tudi s prehrambeno in kozmetično industrijo, ki jim zagotavljamo poseben (konkurenčen) izbor maziv. Več na naslednjih povezavah:

Asortiman proizvodov - tribologija >

pika KATALIZATORJI IZGOREVANJA GORIV - KURIV :

Tržišču nudimo vrsto specialnih katalizatorjev za popolnejše in kvalitetnejše izgorevanje različnih vrst kuriv (premog, bio masa, smeti, kurilno olje, mazut, ...) namreč prihaja predvsem do naslednjih težav:
- Prevelike količine pepela in saj,
- Onesnaževanje okolja (izpusti nevarnih plinov),
- Obloge in korozija v sežigalnih napravah in zgorevalnem sistemu,
- Možni požari zaradi vžiga oblog,
- Škodljivi vplivi na zdravje ljudi, ...
S katalizatorji pa uspešno preprečujemo in saniramo predhodno navedene težave v zvezi z izgorevanjem raznovrstnih kuriv oz. goriv. Več na naslednjih povezavah:

Katalizatorji izgorevanja kuriv - goriv >
DEO 4 >
SOOT OFF Pellets >
SOOT OFF Powder >

pika DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA :

Trgu ponujamo razna dezinfekcijska sredstva:
- za dezinfekcijo pitne vode in vodnih sistemov - s pomočjo klorovega dioksida (Biostream ZERO oz. ASEPTICA);
- za dezinfekcijo površin prostorov in za dermalno uporabo - s pomočjo sredstev na bazi alkohola (A-SEPT oz. A-SEPT GEL);
- za naravno dezinfekcijo - s pomočjo posebej vzgojenih mikroorganizmov - za živinorejo, poljedelstvo in okoljsko sanacijo (TEHNOLOGIJA EUROVIX). Več na naslednjih povezavah:

BIOSTREAM ZERO - ASEPTICA >
A-SEPT oz. A-SEPT GEL >
TEHNOLOGIJA EUROVIX >

pika NOVODOBNA ČISTILA, ČISTILNA TEHNOLOGIJA IN ZAŠČITNA SREDSTVA :

Na slovenskem tržišču zastopamo in sodelujemo s podjetjem BIO-CHEM Suface Technology GmbH, ki že od 90-tih let prejšnjega stoletja, deluje na področju razvoja, proizvodnje in prodaje inovativnih kemičnih in specialnih - človeku, živalim in okolju prijaznih proizvodov s področja površinske tehnike (čiščenje, odstranjevanje / razmaščevanje, zaščita površin, sredstva za zaščito pri varjenju ipd.).
Več si lahko preberete tukaj >

BIO CHEM katalog proizvodov >

pika SVETOVANJE :

Našim kupcem v podjetju ma-eco chem d.O.O. Med drugim nudimo tudi strokovno svetovanje oz. Pomoč pri reševanju problemov predvsem na sledečih področij:
- tribologija (mazanje z mazivi v industrijskem področju);
- energetika (izboljšanje izgorevanja kuriv oz. Goriv s pomočjo katalizatorjev izgorevanja);
- dezinfekcija (dezinfekcijska sredstva za pitno vodo in površin ter naravna dezinfekcija z mikroorganizmi);
- čiščenje in pomoč pri varjenju (novodobna, človeku in okolju prijazna čistila ter čistilna tehnologija in zaščitna sredstva pri varjenju);
- aerosoli (proizvodnja in trženje tehničnih pršilcev – sprejev);
- kozmetični in farmacevtski proizvodi (razvoj, polnjenje, trženje, …).
Več kot 20-letna praksa, kot tudi strokovno znanje na teh navedenih področjih nam omogočata učinkovito reševanje morebitne problematike in s tem pravilno svetovanje in pomoč našim kupcem.

Za vse dodatne informacije in razlage pa prosimo pokličite na tel. Št.: 02 / 228 0851 z veseljem vam bomo na voljo!

 
menuspod